Pangkalahatang Ideya ng Coronavirus 2019 (COVID-19)

Tingnan ang lahat ng mga phinasa website na ito sa iyong gustong wika:

    • Ang pahinang ito ay pangkalahatang-ideya lamang, ngunit alam mo ba na maaari mong makita ang lahat ng impormasyon sa website ng Lungsod sa iyong gustong wika? Madali lang ito. Narito kung paano 🡪
    • Pumunta sa tuktok ng pahina at piliin ang opsyon na may tatak na, “Select Language” 

Mga Utos ng Opisyal ng Kalusugan

  • Ang Lungsod ng Long Beach ay naglabas ng mga utos pangkalusugan na naghihigpit sa mga aktibidad ng komunidad upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga utos ay nakahanay sa mga pagsisikap ng rehiyon, kabilang ang Pampublikong Kalusugan ng LA County, ang Lungsod ng Los Angeles, at Pampublikong Kalusugan ng Pasadena, pati na rin ang statewide na utos na inisyu ni Gobernador Newsom noong Marso  19, 2020.
  • Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa Pahina ng Web para sa mga Utos ng COVID-19

“Masligtas sa Tahanan” na Utos at mga Isinangguning Dokumento

Diyagnostikong Pagsusuri

Mga Utos sa Paghihiwalay at Pagkuwarentina at mga Isinangguning Dokumento

Mga Protokol para sa mga Licensed Congregate Health Care na Pasilidad 

Pagsusuri:

  • Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa Pahina ng Web ng Pagsusuri.
  • Kung mayroon kang karagdagang katanungan para sa pagsusuri o kailangan mo ng tulong upang magpasuri, tumawag sa InfoLine ng Lungsod sa (562)570-4636.

Gamitin ang mga mapagkukunan sa iyong wika:

Manatiling Impormado: