Alamitos, Brewitt, and Dana Neighborhood Libraries are currently offering LBPL To-Go services only. Patrons may pick up holds and return materials. Browsing, restrooms, printing, copying, and computers are not available at this time.


Face masks covering nose and mouth are recommended for all patrons when in library buildings.

LBPL Tech To-Go

Kasunduan sa Pagpapahiram ng Chromebook at Mifi

Sa pagreserba, sumasang-ayon ako sa mga patakaran at gabay sa ibaba:

 • Ang mga may sapat na Gulang (18 taong gulang) ay maaaring manghiram ng isang Chromebook o MiFi.
  • Isang full-access na library kard at mas mababa sa $20 dolyar sa mga multa ang kinakailangan.
 • Ang isang Chromebook at isang MiFi ay maaaring hiramin nang sabay-sabay .
  • Dapat ang mga ito na ibalik sa silid-aklatan kung saan sila nag-check out.
  • Dapat itong ibalik sa mga bukas na oras.
  • Huwag ilagay ang mga Chromebooks o MiFis sa book drop.
 • Ang check-out ay para sa tatlong linggo lamang; ang mga item ay hindi maaaring I-renew.
  • Kapag ang isang item ay overdue na, maaaring I shut-down ng silid-aklatan ang aparato.
  • Ang mga nanghihiram ng Chromebook o MiFi na may 21 na araw na overdue ay pagbabayarin ng buong halaga ng kapalit.
 • Ikaw ay responsible sa mga bagay na naka-check out sa iyo.
 • Ang paggamit ng mga bagay na ito sa isang paraan o para sa isang layunin na lumalabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon o ordenansa, o lumalabag sa code of conduct ng silid-aklatan ay mahigpit na ipinagbabawal.

Paggamit at Pangangalaga ng Device

Sumasang-ayon ako na hindi ko:

 1. Iiwanan ang mga bagay
  • Sa sasakyan,
  • Sa mga lugar na mamasa-masa o basa,
  • Sa mga lugar na may diektang sikat ng araw, o
  • Sa isang pampublikong lugar kung saan maaaring manakaw o mapinsala ang mga bagay na ito.
 2. Buksan, baguhin, o subukang ayusin ang mga bagay na ito.
 3. I-update o baguhin ang pagpapatakbo ng sistema.
 4. Alisin ang bateriya, alisin ang Sim kard, o anupamang kadahilanan
 5. Gamitin ang mga item na ito sa isang paraan o para sa isang layunin na lumalabag sa anumang naangkop na batas, regulasyon o ordinansa, o lumalabag sa Code of Conduct ng Silid-Aklatan.

Pagbitaw sa Pananagutan

Ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach ay hindi mananagot para sa anumang mga paghahabol, pananagutan, pinsala, gastos, o gastos na nagmumula sa paggamit ng isang nanghihiram ng mga gamit na ito kabilang ngunit hindi limitado sa:

 • Pagpapatakbo ng mga bagay, paggamit, o maling paggamit;
 • Koneksiyon ng mga bagay sa iba pang mga elektronikong aparato;
 • Pagkawala ng data para sa anumang kadahilanan, kasama na nang hindi paggana;
 • Pagkawala, paggamit, o maling paggamit ng pribadong impormasyon; o
 • Malware o bayrus.

Sumasang-ayon ako na bayaran at hindi makakapinsala sa Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach, mga opisyal, ahente, empleyado, at kinatawan mula sa anuman at lahat ng pananagutan, pinsala (kabilang ang pinsala sa katawan, aksidenteng pagkamatay, o pinsala sa pag-aari), mga paghahabol, demanda, pagkalugi, pinsala, mga parusa, multa, gastos, at/o gastos nang direkta o hindi direkta na nagmumula sa aking paggamit ng mga aparato na hiniram ko, kasama ang:

 • Pagkakaroon, pagkonekta, pagpapatakbo, paggamit, o maling paggamit ng mga bagay na hiniram ko; o kaya
 • Lumalabag, sumusuway, o maling gumagamit ng karapatang intelektuwal o karapatang pagmamay-ari.

Mga Patakaran ng Pagpapatupad

Ang paglabag sa kasunduan sa pagpapautang ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng pagbabayad ng isa o higit pang mga bayarin/singil tulad ng ipinaliwanag sa itaas, at maaari ka ring mawala sa mga pribillehiyo sa silid-aklatan, kompyuter, at internet sa ilalaim ng Code of Conduct ng Silid-Aklatan.

Listahan ng mga Kapalit + Listahan ng mga Gastos

Mifi ng Estudyante

 1. Case - $10
 2. 2-Piece Power Cord - $10
 3. Kajeet Filtered Mifi - $110

Chromebook

 1. Bag - $20
 2. 2-Piece Power Cord - $20
 3. Mouse - $20
 4. Chromebook - $500

Full-Access MiFi

 1. Box - $10
 2. 1-Piece Power Cord - $10
 3. Full-Access MiFi - $90